ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

БЦЖ ваксинация . В България се прилага още в първите 48 часа след раждането БЦЖ ваксина на ляво рамо. След това на 7, 11 и 17-годишна възраст се прави проба на Манту. На децата, които нямат изграден имунитет, се поставя повторно БЦЖ ваксина. Пробата на Манту е и скрининг за откриване на болни деца с по-леки и безсимптомни форми на туберкулоза - латентна туберкулозна инфекция, туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли и първичен комплекс. В страните, в които повече от 10 години не е имало тежки форми на туберкулоза, не се прави БЦЖ ваксина. България не е между тях! Имунизацията и реимунизацията против туберкулоза са с много висока ефективност, но те не могат да осигурят абсолютна защита. Провежданата БЦЖ ваксинация предпазва от тажките форми на развитие на заболяването. Ваксината БЦЖ съдържа омаломощени форми на бактерий (бацил), който причинява туберкулоза. Тъй като са с отслабена активност, те всъщност не причиняват туберкулоза, но помагат на детето да развие защита /имунитет/ срещу заболяването в случай на контакт.

Непосредствено след инжекцията се появява надигнато мехурче. Това показва, че инжекцията е приложена по правилата. В рамките на 2 до 6 седмици се появява малко петно. То остава чувствително за няколко дни, но постепенно заздравява ако не го третирате. Може да остане малък белег. Понякога при кърмачетата може да се образува недълбока рана, с размер монета от една стотинка, на мястото на инжекцията. Ако се отделя секрет и е необходима превръзка, ползвайте суха марля – в никакъв случай пластир, не третирайте със спирт, не изтисквайте съдържимото. За заздравяването на раничката понякога са необходими няколко месеца. Ако се притеснявате, обърнете се своевременно към специалист.

Усложненията от БЦЖ са изключително редки, и се изразяват предимно в абсцес (язва) на мястото на инжактиране, увеличени лимфни възли под лява мишница или по шията в ляво. В тези случай е важно свевременното предптиемане на мерки за овладяване на състоянието.

При наличие на усложнение то БЦЖ обърнете се към личния си лекар, който ще ви насочи за консулт към специалист по детска пневмология и фтизиатрия.

назад