ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

Често боледуващи деца. Проблема с тях става особено актуален, когато постъпят в детски колективи. Естествено е родителите на често боледуващите деца да задават въпроса, защо тяхното дете, боледува по-често от своите връстници. Тук значение имат много фактори – наследственост, протичане на бременноста и раждането, храненето в кърмаческа и детска възраст, начин на отглеждане и закаляване. Терапевтичният подход при тези деца е комплексен - включва лечение на инфекциите, профилактика и оптимална организация на бита. При лечението на инфекциите се има предвид, че те наи-често се предизвикват от вируси, по отношение на които антибиотиците са неефикасни. Използват се предимно медикаменти, които повлияват симптомите - температура, хрема, кашлица. Лечение или оперативно отстраняване на трета сливица, като по този начин се отстраняват инфекциозни огнища. По отношение на профилактиката се предприемат мерки за подобряване на битовите условия, закаляване, климато-лечение. Използват се различни имуномодулато ри, които повишават общия и локален имунитет. Добър ефект се получава при прекратяване на посещенията в детска градина. Това е начин за намаляване на вероятността от вирусни инфекции. Все пак с израстването на детето, в резултат на провежданите лечебни и профилактични мерки, както и на съзряването на организма, намаляват и заболяванията.
назад